Gabriela Meunié

L'estudi és un lloc "d'espai-temps" on desemboca un univers artístic, que deixa pas al desconegut i a l'incert; on tot està permès, un lloc sense regles ni prejudicis, fóra del sistema, bolcat a la creativitat.
És per mi, un espai de pau i eterna recerca de creativitat, vinculada al rés i acompanyada de la mort. Un espai de frenètica activitat, com de profunda meditació.
On l'espiritual i material, creen un llenguatge únic i propi, essencial per la supervivència del meu ser.

Français English Español Catalá