Gabriela Meunié

La instal·lació es componia de 10 personatges suspesos a la façana d'un edifici cèntric a Bordeus i a  5 i 10 metres del sòl.

Photos : Pauline Marchandou ( www.deepix.com )

Français English Español Catalá